Jdi na obsah Jdi na menu
 


Dwarfismus u ragdollů

3. 5. 2017

 

http://www.scandinavianragdoll.com/halsa/dvargvaxt/dwarfism/

 

Upozornění ! Výbor  Scandinavian Ragdoll Clubu (SRC) nemá žádné znalosti z veterinární medicíny a též nemá žádné veterináře, s nimiž by spolupracoval. Jsme však přesvědčeni, že je naší povinností shromáždit a dále šířit  informace všemi možnými způsoby a kanály, aby se dostala k tolika chovatelům, kolik je jen možné.

 

Na jaře 2016 bylo zjištěno, že se v našem plemeni vyskytuje defekt, který u některých vrhů  vede k narození koťat postižených dwarfismem (trpasličím vzrůstem). Všechna postižená koťata jsou si vzhledově velmi podobná. Další věc, kterou mají všechna postižená koťata společnou, je jeden společný předek jak v otcovské, tak mateřské polovině rodokmenu.  V současné době víme přibližně o 40 takto postižených koťatech, ale odhadujeme, že jich může být mnohem více, protože jsme se o nich nedozvěděli. Tato koťata se narodila jak ve Švédsku, tak i v jiných zemích.

To, že se jedná o narůstající problém, není záhadou. V současné době začali chovatelé odchovávat koťata s těmito liniemi v otcovské i mateřské polovině rodokmenu a to bez toho, aby docházelo k příliš vysokému koeficientu příbuznosti. Nejprve se zdá, že se jedná o nepříbuzná zvířata, ale pokud se podíváte dále než do 4 generací uvedených v rodokmenu snadno vidíme příbuznost. Smutná věc je, že se jedná o populární a běžné chovné linie, kde se nacházejí potencionální přenašeči tohoto defektu. Náš názor je, že tento problém se může týkat mnoha koček a toto může být pouze špička ledovce. Pokud chovatelé nebudou o tomto problému hovořit (šířit o něm povědomí) a plánovat své vrhy a prodej uvážlivě, budeme v následujících letech riskovat drastický nárůst koťat s dwarfismem.  

 

Dvärgväxt kattunge, 8 veckor

Jak vypadá kotě s dwarfismem?

Charakteristickým znakem kotěte s dwarfismem je, že je výrazně menší, než jeho sourozenci. Postižená koťata mají krátké končetiny, krátké široké tělo, velmi krátký ocásek, malé vpřed sklonné uši, širokou hlavu s krátkým nosem a velmi tmavě modré oči. Mnoho těchto koťat mělo velmi malé tlapky a nedostatečně vyvinuté zadní končetiny. Krátké tělo a nohy společně s pomalým pohybem koťat přispívá k velmi výraznému způsobu chůze.

 

 

 Vývoj kotěte s dwarfismem

Koťata, o nichž bylo SRC informováno, měla všechna normální porodní váhu.  Ve dvou týdnech se začínali chovatelé všímat snížení přírůstku hmotnosti v porovnání se sourozenci. Můžete také vidět, že kotě není tak čilé, jako ostatní, Ve 4 – 5 týdnech se postupně zvyšuje  rozdíl mezi postiženým kotětem a normálními sourozenci – a to jak ve vzhledu, tak co do hmotnosti. V 7 -9 týdnech věku je rozdíl velmi výrazný. Po určité době dojde k obstipaci (patrně neschopnosti vylučovat) a toto obvykle vede k tomu, že se tato postižená koťata nedožívají více než 12 – 16 týdnů. 

V tuto chvíli se zdá, že koťata mohou získat lehčí nebo těžší formu dwarfismu. Některá jsou zprvu „funkčnější“, zatímco jiná jsou postižená více a umírají velmi mladá. Koťata s mírnější formou přežívají déle a jejich délka života může být měřena v měsících a ne v týdnech. 

Specifický typ dwarfismu

Dwarfismus existuje u všech plemen a může mít mnoho příčin, ale typ dwarfismu, který byl rozpoznán u ragdollů v minulém roce je specifickou formou, při níž jsou koťata postižena, pokud zdědí  gen ve dvou kopiích – což je známo jako recesivní gen.

Během jara/léta 2016 Scandinavian Ragdoll Club nabídl podporu ze svého zdravotního fondu na testování postiženého kotěte s dwarfismem na mutace, o jejichž existenci nyní víme a které lze v současné době geneticky testovat. Všechny testy byly negativní. Testy, které byly u postiženého kotěte provedeny  : Mucopolysaccharidosis I, Mucopolysaccharidosis VI, Mucopolysaccharidosis VII, Mucopolysaccharidosis VII (2), Mucopolysaccharidosis VII (3) and Hypothyroidism (1 variant). To znamená, že  u defektu, který způsobuje dwarfismus u ragdollů se nejedná o žádný typ MPS nebo hypothyroidismus, pro něž jsou v současné době  dostupné DNA testy.

Typ dwarfismu, který postihuje naše ragdolly dnes nedává žádnou indikaci pokud jde o  stanovení  hladin T4 a TSH v krvi. Kvůli tomu veterináři poslali některé chovatele domů s chybným závěrem, že koťata jsou zdravá navzdory   jejich zřetelně odlišnému vzhledu .

 

 

Autosomálně recesivní gen

Všechna známá koťata ragdollů, která se narodila s dwarfismem vykazují autosomálně recesivní vzor dědičnosti, kde  se jedna určitá kočka vyskytuje jak v mateřské, tak otcovské polovině rodokmenu ve všech těchto rodokmenech. Tato kočka je ES Patriarca Gucci. Nezdá se, že by existovalo jakékoliv spojení s vysokým inbreedingem, popravdě všechny rodokmeny vykazují nízké nebo velmi nízké procentuální zastoupení inbreedingu. Naneštěstí u postižených koťat spolu chovatelé nevědomky  pářili dva nositele. V některých rodokmenech postižených koťat je společný předek až v 8. či 9.

Existuje možnost, že koťata, která se narodila s dwarfismem se mohla objevovat  v jiných chovných liniích , o nichž ještě nevíme, ale společný předek těchto 40 postižených koťat je tato jediná konkrétní kočka ve všechn rodokmenech. Při zpětném sledování koček v rodokmenech k jejich předkovi můžeme potvrdit mnoho nositelů defektního genu. Tyto linie jsou používány mnoha chovateli a v tuto chvíli jsme přesvědčeni, že nejlepší  je neduplikovat tyto linie v chovu.

 

Takže co je vlastně autozomální recesivní gen ? Autosomální znamená, že není závislý na pohlaví, tudíž není umístěn na pohlavním chromozómu, ale jiném chromozomu (tělním).  Recesivní dědičnost znamená, že oba rodiče musí nést gen, aby se narodilo postižené kotě. Statisticky, pokud spolu páříme dva nositele, 25 % koťat bude trpět dwarfismem, 25% bude normálních a nebudou nést tento gen a zbylých 50 % koťat budou vizuálně normální, ale přenašeči genu. Samozřejmě ve skutečnosti se výsledek může lišit.

 

Projekt dwarfism

IV létě 2016 dva chovatelé  oslovili Švédskou zemědělskou univerzitu (Swedish University of Agricultural Sciences) - SLU, aby získali jejich názor na situaci, která se objevila. Setkali se s velkým nadšením a zájmem ze strany univerzity a nápady jak by mohli využít své špičkové technické vybavení k nalezení defektního genu.

Aby SLU mohla začít s projektem, bylo třeba shromáždit počáteční  50.000 SEK (přibližně  5220 EUR). Byla to jen malá část celkové ceny projektu, ale představa byla, že SLU požádá o finanční podporu z různých výzkumných fondů, aby byl projekt financován poté co bude spuštěn. Z tohoto důvodu byla počátkem podzimu 2016 uspořádána sbírka na získání potřebných 50.000 SEK.  Scandinavian Ragdoll Club přispěl  25.000 SEK a jak Ragdollklubben, tak  Danish Ragdoll Club přispěli po  5.000. Zbylá částka byla vybrána chovateli a dalšími ragdollími nadšenci !

Cílem projektu je vyvinout DNA test pro defektní gen. Pokud se to podaří, chovatelé budou moci testovat své kočky, aby se ujistili, že se žádné kotě nenarodí se dvěma kopiemi defektního genu. Bude analyzována krev postižených koťat a jejich rodičů a zjednodušíme-li to, budou se snažit zjistit, které geny má kotě ve dvou kopiích a rodiče pouze v jedné.

V tuto chvíli nevíme, ZDA bude kdy dostupný DNA test a pokud ano, pak KDY. Skutečně doufáme, že projekt na vytvoření DNA testu bude úspěšný! 

Léčba

Některá koťata s dwarfismem byla léčena přípravkem Levaxin a zdá se, že v určitém rozsahu na léčbu odpovídala zvýšeným růstem a aktivitou. Levaxin se používá na léčbu vrozeného hypothyroidismu, což je choroba, která také způsobuje dwarfismus. Naneštěstí většina koťat zemřela před dosažením 6-ti měsíců věku a to přesto, že jim byl lék podáván od velmi útlého věku. Tudíž je těžké říci, zdali má léčba Levaxinem význam. Koťata, o nichž SRC ví, jsou stále mladá a není možné definovat dlouhodobou prognózu pro postižená koťata. 

 

Chovná doporučení

 

Doporučení SRC  :

·         Vyhnou t se páření dvou jedinců, kteří mohou být nositeli defektního genu.

·         Dokud nebude k dispozici DNA test, být restriktivní (omezit chovnost) při prodeji koček do chovu, pokud mohou být nositeli.

·         Pokud je to možné, provádět páření bez možných nositelů na otcovské i mateřské straně.

·         Pokud prodáváte kotě do chovu, které může nést tento gen- budě opatrní a informujte kupce o situaci a sdělte jim, že by neměli pářit kočku s dalším potencionálním nositelem. Měli byste kupce informovat i tehdy, pokud v danou chvíli nemá kočky ze stejné linie, jinak může nastat riziko, že si nevědomky koupí další kočky ze stejných linií. Tato rada se také týká prodeje do zahraničí. Někteří chovatelé přidali divých smluv body týkající se této problematiky.

·         Pokud jste prodali kočku do chovu před tím, než byl tento problém znám a kočka může být potencionální přenašeč, spojte se s kupce, informujte  ho o tomto problému  a sdělte mu chovné rady (doporučení) SCR.

·         Pokračujte v zasílání tipů, informací a pozorování – dokonce i těch, které se týkají sourozenců postižených koťat!

 

Máte nějaké tipy ?

Pokud máte nějaké anonymní typy, můžete nám je poslat přes naši webovou stránku. Všechny informace jsou velmi důležité v našem společném hledání defektního genu. Ze zkušenosti víme, že někdy máte informace, které nechcete sdílet z obavy, co by o vás mohli říci ostatní . Pokud zanecháte informaci přes náš formulář, nemůžeme vystopovat, od koho tato informace pochází.  Pokud chcete, můžete samozřejmě zanechat svou kontaktní informaci a jméno kočky, ale nevyžadujeme to.

 

Všechny informace jsou cenné – všechny od symptomů, vývoje, testů, veterinárních stanovisek , obrázků a tak dále. Představa je, že za pomocí obdržených  informací můžeme v budoucnu uspořádat  anonymní formou zdravotní seminář.

Link to tip form

 

Jméno kočky bylo publikováno se souhlasem majitele.

Původní anglický článek SRC bude průběžně doplňován o nové informace.Kontakta oss: info@scandinavianragdoll.com 

Bli medlem? Klicka här ->